Ανθρώπινο Δυναμικό

Τ

ο τεχνικό γραφείο ¨Κώστας Παλιούρας και συνεργάτες, Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί¨ πλαισιώνεται από ικανούς, καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες.
Με τους συναδέλφους μου μοιραζόμαστε την ανησυχία της αναζήτησης και την χαρά της επιτυχίας. Το τεχνικό προσωπικό μας ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέα υλικά και τεχνικές εφαρμογές ώστε να αντλεί τα βέλτιστα αποτελέσματα από τα καινοτόμα υλικά και τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε.

Όλοι μαζί κεφαλαιοποιούμε την εμπειρία, αναβαθμίζουμε τη κατάρτιση επενδύουμε στην ενημέρωση και επικαιροποιούμε το χαρτοφυλάκιο της τεχνογνωσίας μας.

Σχεδιασμός

Ο

σχεδιασμός μας αναβλύζει από τις αστείρευτες παραδοσιακές πηγές που ενεργοποιούν τις εμπνεύσεις μας και υπηρετεί με σεβασμό και υπευθυνότητα τις προσδοκίες κάθε ιδιοκτήτη . Είναι ώριμος και φρέσκος, φειδωλός και τολμηρός, έμμετρος και απροσδόκητος, γεμάτος χρώμα και φώς. Υιοθετεί τις επιδιώξεις μας και ικανοποιεί με πιστότητα τη φιλοσοφία μας. Αποτελεί αποτύπωση ολοκληρωμένων, εφικτών, λειτουργικών και βιώσιμων εικαστικών προτάσεων με ορίζουσες την Τέχνη, τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την οικονομία και το χρόνο .

Αειφόρος Δόμηση

Κ

ατά τη διάρκεια σύνταξης των μελετών και ακόμα περισσότερο κατά την περίοδο της κατασκευής, είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι προς την Αειφόρο Δόμηση. Κακής ποιότητας μελέτες, απλοποιημένοι και «εύκολοι» τρόποι δόμησης, ατελής γνώση, ελλιπής ενημέρωση  και  κατασκευαστικές δεισιδαιμονίες συμβάλουν στην παραγωγή ανθυγιεινών χώρων που επιβαρύνουν την οικονομία και το περιβάλλον

Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτιρίων,  κατευθύνουμε τα συνεργεία, ενημερώνουμε τις τοπικές κοινωνίες  και τις αρχές.  Αξιοποιούμε τους υδάτινους πόρους (όμβρια και υπόγεια ύδατα, διαχείριση υγρών απόβλητων), εφαρμόζουμε βιοκλιματικό σχεδιασμό, εκμεταλλευόμαστε  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενσωματώνουμε ανακυκλούμενα και επαναχρησιμοποιούμενα οικολογικά υλικά. Συνδυάζουμε περιβαλλοντικές, πολιτιστικές,  ποιοτικές, λειτουργικές και οικονομικές παραμέτρους και δημιουργούμε νέους ή ανακαινισμένους  χώρους     που είναι «φιλικοί» , προσιτοί, ποιοτικοί, ανθεκτικοί και προσφέρουν υγιεινές και άνετες συνθήκες διαβίωσης με πολυεπίπεδη ανταποδοτικότητα (περιορισμένη εκπομπή CO2 ,  εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κόστους λειτουργίας κλπ)

Βιοκλιματισμός, Α. Π. Ε. , κτίρια nZEB με LEED certification

Μ

ε συνέπεια προσηλωμένοι στην αειφόρο δόμηση, σχεδιάζουμε κατοικίες και κτίρια προσανατολισμένα στην χαμηλή κατανάλωση  ενέργειας Με την εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού (παθητικά συστήματα) και την προσθήκη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( ηλιοθερμία, γαιοθερμία, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ηλιοσυλλέκτες, υδάτινοι πόροι)  δημιουργούμε ενεργειακά οικονόμες κατασκευές.  Η  πρόσθετη  επιβάρυνση της αρχικής δαπάνης επένδυσης αποσβένεται βραχυπρόθεσμα και αποδίδει πάγια και μακροπρόθεσμα ενεργειακά οφέλη, όπως :

  • Παθητικά βιοκλιματιζόμενες κατοικίες με Ενεργειακή Απόδοση τουλάχιστον Β+
  • Υβριδικά βιοκλιματιζόμενα κτίρια με Ενεργειακή Απόδοση τουλάχιστον Α
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και κτιρίων με Ενεργειακή Απόδοση Β+
  • Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) με Ενεργειακή Απόδοση Α+  στα οποία η κατανάλωση ενέργειας περικόπτεται τουλάχιστον κατά 80% για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό . Με την προσθήκη φωτοβολταϊκών δημιουργούμε κτίρια  μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στα οποία μπορεί να χορηγηθεί πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification.

Μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια

Μ

ελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κάθε χρήσης  μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια (κατοικίες, βιοκλιματικές κατοικίες, επαγγελματικά, αποθήκες, υπόστεγα) στοχεύοντας στην ταχύτατη ανέγερση ασφαλών, ανθεκτικών, οικονομικών,  λειτουργικών και καλαίσθητων κατασκευών.

Για το σχεδιασμό, τον υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση του φορέα χρησιμοποιούμε τους Ευρωκώδικες 3 (ραβδωτά στοιχεία) και 4 (σύμμεικτα κτίρια) και τα πλέον ενημερωμένα λογισμικά προγράμματα.

Οι μεταλλικοί φορείς που κατασκευάζουμε εφαρμόζουν ISO 9001:2000  και υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο πρώτης ύλης και βαφής. Οι συγκολλήσεις των φορέων ελέγχονται με υπερήχους (ultrasonic testing), με οπτικό έλεγχο (visoual testing) και μαγνητικά σωματίδια (magnetic testing), όλα σε level II κατά SNT.